Paisatges industrials i de serveis

L'ús industrial d'alguns dels nostres recursos naturals trobats en determinats llocs del territori ha donat lloc a una certa varietat d'unitats paisatgístiques, que a diferència dels paisatges agraris, es troben en localitzacions definides. L'aprofitament hidràulic mitjançant la construcció d'embassaments i centrals, l'explotació de recursos geològics, l'ús tradicional d'aigua per a usos protoindustrials ... són exemples d'aquests paisatges.