Paisatges dels aiguamolls

Un pla litoral amb nivells freàtics molt propers a la superfície, l'existència de deus en aquests entorns naturals i el subministrament de recursos hídrics mitjançant tributaris, han donat lloc a unitats paisatgístiques definides per llacs, llacunes i altres modalitats d'aiguamolls. L'aigua és el factor dominador d'aquests paisatges, que ha condicionat sensiblement els usos dels seus entorns (agricultura, salines, vegetació aquàtica, pesca tradicional ...).