Paisatges habitats

El poblament, és a dir, les modalitats d'ocupació i assentament de la població al territori valencià, adquireix diverses formes. Tipologies que han anat alterant al llarg del temps com a conseqüència d'un procés d'adaptació a les noves necessitats, els nous condicionaments. El procés d'urbanització, generalitzat, contrasta amb altres variants de poblament. Trobem poblament tradicional i modern, poblament dispers i concentrat; ciutats de grans dimensions, capitals comarcals històriques, i pobles, nombroses poblacions de morfologia nuclis rurals (els pobles). I diverses modalitats de poblament dispers, com les masies, les alqueries, les barraques ... així com llocs d'entitat menor.