Paisatges agraris

Es tracta dels paisatges que ocupen la major part del territori valencià, ja que una gran part d'aquest ha estat antropitzat durant segles mitjançant la pràctica d'usos agrícoles. Els imperatius d'una agricultura comercial, respostes a l'evolució de l'oferta i de la demanda, freqüentment internacional, així com les condicions físiques del nostre territori (climàtiques, hídriques, geològiques, geomorfològiques), han configurat una àmplia diversitat de paisatges agraris. La trilogia mediterrània ha anat donant pas a cultius adaptats als mercats nacionals i internacionals.